ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ

เลือกหมวดข้อมูล

ผลิตภัณฑ์กระดาษสา บ้านลวงเหนือ หมู่ 4

  • 18 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 186 ครั้ง

เฮือนใหญ่โตโชว์ปอกระดาษสา

ความสำคัญ      จากความรักความชอบในการทำกระดาษสาของพี่นางแมว จนกลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชน และเข้าสู่ OTOPระดับ 2 ดาวมาตลอด

จนกระทั่งได้พัฒนาองค์ความรู้จึงได้นำกระดาษสานำมาบูรณา การกับงานทอผ้าแล้วทำผลิตภัณฑ์การทอกระดาษสาขึ้นมา จึงทำให้ได้ OTOP

ระดับ 5 ดาว


กิจกรรม           นักท่องเที่ยวจะได้ตีสา พร้อมตกแต่งตามใจชอบเพื่อให้ได้เป็นกระดาษสา จากนั้นนำไปทำเป็น ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

และรับเป็นของที่ระลึกกลับบ้านแชร์หน้านี้: