ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


markerติดต่อเทศบาลตำบลลวงเหนือ

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลลวงเหนือ

299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 50220

เบอร์โทรศัพท์: (053) 104548

โทรสาร: (053) 104545

อีเมล: loungnuae299@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม