ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


informationข้อมูลสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ข้อมูลสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 293 KB. 33


แชร์หน้านี้: