ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวกิจกรรม

ซ้อมรับประกาศนีย์บัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือและศูนย์พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลวงเหนือ

  • 14 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 73 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลลวงเหนือได้ซ้อมรับใบประกาศนีย์บัตรและถ่ายภาพหมู่

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ รุ่นที่ 3/2566

และศูนย์พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลวงเหนือ รุ่นที่ 1

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลวเหนือ
แชร์หน้านี้: