ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวกิจกรรม

จัดประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ดอยสะเก็ด

  • 20 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 4 ครั้ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อชี้แจงและข้อเสนอพิจารณาเกี่ยวกับงานราชการต่างๆ ร่วมถึงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและเรื่องอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติในข้อกฏหมาย
แชร์หน้านี้: