หัวหน้าส่วนราชการ

นายเจษฎา พรหมขันธ์
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 06 5472 3132
 
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ วงศ์คำ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 09 1069 1288
 
นางสาวเยาวลักษณ์ พระคำจันทึก
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 09 2393 6669
 
นายวิทยา ใหม่เฟย
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 08 5999-2971
 
นางสาวสายสุดา สอนศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 08 5620 3439
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
   
Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com